Doručenie

Po naplnení nákupného košíka prejdite na stránku Pokladňa. Objednávku doručíme pohotovo na vami uvedenú adresu, či už domov, do hotela, prípadne kamkoľvek v Bratislave a Slovakii, kde vám to vyhovuje.

Wellenmark doručovací servis je otvorený denne od pondelka do piatka od 09:00 do 19:00, okrem víkendov a štátnych sviatkov.

 

Doručenie objednávky v rámci Bratislavy 

1. Možnosti doručenia objednávky v rámci Bratislavy

1.1. Osobný odber v predajni Wellenmark:

1.1.1. Po vytvorení objednávky si môže kupujúci vybrať ako možnosť doručenia „Osobný odber“ a prevziať si objednávku v našich obchodoch, v ktoromkoľvek čase v rámci otváracích hodín (počas nasledovných troch dní odo dňa uzavretia objednávky). Otváracie hodiny: 10.00 - 18.00

1.1.2. Pripravovanie objednávky trvá najviac 2 hodiny.

1.1.3. Po príchode na predajňu uvedie kupujúci svoje číslo objednávky, ktoré prijal prostredníctvom SMS správy alebo emailom v rámci informácie o objednávke. Uhradí danú čiastku a prevezme objednávku.

1.1.4. V priebehu nasledovných troch dní bude objednávka kupujúceho zarezervovaná v predajni Wellenmark. Pokiaľ sa počas tejto doby kupujúci neozve a neprevezme svoju objednávku, vyjadruje tým jej zrušenie. Pokiaľ bola objednávka predplatená, peniaze budú vyplatené kupujúcemu spätne ako štandardná procedúra.

1.1.5. Kupujúci môže zrušiť formu osobného odberu telefonicky na čísle: 0948 041 143, alebo priamou návštevou predajne, kde mu budú poskytnuté alternatívne riešenia.

1.1.6. Cena doručenia je 0,00€. 

 

1.2. Doručenie kuriérom GLS:

1.2.1. Doručenie objednávky kuriérom GLS zvyčajne trvá najviac 24 hodiny od vyzdvihnutia objednávky kuriérom (nevzťahuje sa na na sobotu, nedeľu a štántne sviatky).

1.2.2. Objednávky vykonané pred 13:00 budú odoslaný GLS kuriérom v ten istý deň.

1.2.3. Odoslanie objednávok vykonaných cez internetový obchod po 13:00 bude zaistené v nasledovný deň.

1.2.5. Predavajuci nenesie zodpovednosť za meškanie doručenia na strane kuriérskej spoločnosti, ak zásielka bola pripravená a odovzdaná v súlade s Obchodnými podmienkami a bodmi 1.2.2 - 1.2.3

1.2.4. Cena doručenia je 4,00€ s DPH. 

 

1.3. Doručenie kuriérom na viacero adries:

1.3.1. Je možné vytvoriť niekoľko objednávok a doručiť ich vašim partnerom, klientom či kolegom na rozličných miestach. Aby k tomu došlo, uveďte pri vyplnení objednávky všetky potrebné detaily vrátane času doručenia pre každého prijímateľa, prosím.

1.3.2. V prípade, že celková cena objednávok presiahne sumu 100€, prvá objednávka bude doručená bez ceny za prepravu, kým cena ostatných bude účtovaná podľa odseku 1.1.

1.3.3. Pri každej objednávke dostane zákazník faktúru s vyúčtovaním.

 

Doručenie objednávky na Slovensku 

2. Cena a čas doručenia objednávky na Slovensku

2.1. Objednávky dodávame do ktoréhokoľvek mesta na Slovensku.

2.2. Objednávky mimo Bratislavy je môžno uhradiť vopred alebo "na dobierku".

2.3. Cena doručenia je 4,00€ s DPH. 

2.4. Pre objednávky nad 100€ je doručenie zdarma.

 

3. Možnosti doručenia objednávky na Slovensku

3.1. Doručenie kuriérom GLS:

3.1.1. Doručenie objednávky kuriérom GLS zvyčajne trvá najviac 24 hodiny od vyzdvihnutia objednávky kuriérom (nevzťahuje sa na na sobotu, nedeľu a štántne sviatky).

3.2.2. Objednávky vykonané pred 13:00 budú odoslaný GLS kuriérom v ten istý deň.

3.2.3. Odoslanie objednávok vykonaných cez internetový obchod po 13:00 bude zaistené v nasledovný deň.

3.2.4. Predavajuci nenesie zodpovednosť za meškanie doručenia na strane kuriérskej spoločnosti, ak zásielka bola pripravená a odovzdaná v súlade s Obchodnými podmienkami a bodmi 3.2.2 - 3.2.3

3.2.5. Cena doručenia je 4,00€ s DPH. 

  

Doručenie objednávky do Česka 

4. Cena a čas doručenia

4.1. Objednávky dodávame do ktoréhokoľvek Českého mesta.

4.2. Objednávky mimo Slovensko je nutné uhradiť vopred a v plnej cene.

4.3. Cena doručenia objednávky je stanovená na základe ceny za prepravné služby.

4.4. Objednávky odosielame kuriérom GLS nasledujúci pracovný deň po objednaní. Objednávka je doručená najneskôr do 48 hodín (nevzťahuje sa na na sobotu, nedeľu a štántne sviatky).

  

Medzinárodne doručenie 

5. Cena a čas doručenia do členských štátov Európskej únie

5.1. Objednávky dodávame do členských štátov Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko,  Rakúsko, Rumunsko, Taliansko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo.

5.2. Objednávky do členských štátov Európskej únie je nutné uhradiť vopred a v plnej cene.

5.3. Cena objednávky a jej doručenia je stanovená na základe hodnoty vybraného tovaru, hmotnosti a ceny za prepravné služby.

5.4. Objednávky odosielame poštovým kuriérom nasledujúci pracovný deň po objednaní. Objednávka je doručená najneskôr do 7 pracovných dní.

  

6. Cena a čas doručenia do iných štátov sveta

6.1. Objednávky dodávame do štátov sveta: Argentína, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bahrajn, Bielorusko, Brazília, Čierna Hora, Čile, Čína, Egypt, Gruzínsko, India, Indonézia, Irán, Island, Japonsko, Kanada, Katar, Kazachstan, Kórejská republika, Kuvajt, Libanon, Lichtenštajnsko, Malajzia, Maroko, Mexico, Moldavsko, Monako, Nigéria, Nórsko, Omán, Pakistan, Panama, Rusko, Saudska Arabia, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty, Srbsko, Švajčiarsko, Thajsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina s výnimkou objednávok na darčekové koše, ktoré momentálne neposkytujeme.

6.2. Objednávky do štátov sveta je nutné uhradiť vopred a v plnej cene.

6.3. Cena objednávky a jej doručenia je stanovená na základe hodnoty vybraného tovaru, hmotnosti a ceny za prepravné služby.

6.4. Objednávky odosielame poštovým kuriérom nasledujúci pracovný deň po objednaní. Objednávka je doručená najneskôr do 20 pracovných dní.

  

Všeobecné ustanovenia

7. Všeobecné ustanovenia

7.1. Všetky podrobnosti o objednávke a doručení kuriérom GLS sú zasielané prostredníctvom SMS na číslo kupujúceho alebo emailom. Správa obsahuje všetky potrebné informácie.

7.2. Kupujúci môže zmeniť čas dodania či adresu, najneskôr však 2 hodiny pred plánovaným doručením. Predtým však musí telefonicky kontaktovať našich manažérov na čísle: 0948 041 143

Prosíme, aby ste nám čo najskôr oznámili každú zmenu v objednávke, či už ide o termín dodania, skladbu objednávky prípadne jej celkové zrušenie.

7.3. Objednávka je určená kupujúcemu, respektíve jej prijímateľovi. Ak sú tieto osoby z rôznych príčin neschopné prevziať objednávku, je predaná osobe schopnej plne ju uhradiť a preukázať sa s údajmi o objednávke (číslo objednávky, meno, priezvisko prijímateľa).

7.4. Aby bolo možné predísť znehodnoteniu a naplnili sme povinnosti v zmysle Odseku 4.6. v našich Obchodných podmienkach, pri doručení vopred zaplatenej objednávky je doručovateľ povolaný žiadať preukaz totožnosti kupujúceho, prípadne číslo objednávky. Predajca ručí za dôvernosť a ochranu informácií v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

7.5. Pri prijímaní objednávky od kuriéra musí kupujúci skontrolovať stav balenia. V prípade že je v rámci vzhľadu objednávky všetko v poriadku, podpíše kupujúci „Potvrdenie o prevzatí“ a zaplatí za objednávku, pokiaľ tak nespravil počas nákupu cez internet.

7.6. Kupujúci podpisom vyjadruje spokojnosť s dodaním objednávky a potvrdzuje, že predávajúci a kuriér GLS dôsledne splnil svoje povinnosti pre dodanie objednávky.

7.7. Pokiaľ bol tovar dodaný a je adekvátnej kvality, obchod neprijíma sťažnosť akéhokoľvek charakteru. Pre viac informácií si, prosím, prečítajte sekciu Reklamácie.

7.8. Úplným zrušením objednávky sa ruší aj platba za doručenie.

7.9. Kuriér smie na adrese kupujúceho zotrvať nanajvýš 5 minút, bez ohľadu na množstvo tovaru v objednávke; srdečne vás preto prosíme o vyriešenie všetkých komplikácií, ktoré by mohli mať za následok neželané zdržanie.

  

8. Doručenie na nesprístupnené územie

8.1. Objednávky sú doručované automobilovou prepravou a po prvé zamknuté dvere, preto pokiaľ sa nachádzate na verejnosti nesprístupnenom území, uveďte prosím najbližšie možné miesto na preberanie zásielky.

V prípade, že ide o veľké množstvo tovaru, je možné, že budete požiadaní o pomoc s preberaním objednávky.

8.2. Pokiaľ sa nachádzate na verejnosti nesprístupnenom území s poplatkom za vstup alebo parkovné, ste povinní uhradiť túto čiastku pri objednávke.

  

9. Obmedzenia pre doručenie objednávky

9.1. Nie sme schopní doručiť objednávku kupujúceho, pokiaľ:

  • Bola pri objednávke uvedená nesprávna adresa;
  • Kupujúci nie je na mieste dodania v jeho čase;

V takýchto prípadoch je možné opätovné dodanie kupujúcemu, ak predajca súhlasí s uzavretím nových doručovacích podmienok a kupujúci uhradí všetky čiastky, na ktorých je možné dohodnúť sa telefonicky na čísle: 0948 041 143

Ak príde k zrušeniu objednávky, tak úhrada za dopravu nebude vrátená.

9.2. Alkohol a darčekové koše s takýmto obsahom nedoručujeme zákazníkom pod 18 rokov. V prípade mladistvého vzhľadu sa, prosím, usmejte na kuriéra a preukážte sa mu preukazom totožnosti.

9.3. Predajca vynaloží všetko úsilie pre naplnenie podmienok predaja voči kupujúcemu, avšak nenesie nijakú zodpovednosť za zdržanie spôsobené pre nepredvídateľné okolnosti. Predajca si tiež vyhradzuje právo zmeniť dátum doručenia, pokiaľ včas o tomto kroku upozorní kupujúceho a toto omeškanie bude opatrené novým termínom doručenia.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom Firemných objednávok, nám zavolajte, prosím, na číslo: 0948 041 143


© 2009-2021. Higher s.r.o. Všetky práva vyhradené