Doručenie

Po naplnení nákupného košíka prejdite na stránku Pokladňa. Objednávku doručíme pohotovo na vami uvedenú adresu, či už domov, do hotela, prípadne kamkoľvek v Bratislave a Slovakii, kde vám to vyhovuje.

Wellenmark doručovací servis je otvorený denne od pondelka do piatka od 10:00 do 20:00, okrem víkendov a štátnych sviatkov.

 

Doručenie objednávky v rámci Bratislavy 

1. Cena a čas doručenia objednávky v rámci Bratislavy

1.1. Doručenie objednávky trvá najviac 4 hodiny od uzavretia objednávky na webstránke, prípadne doby kúpy. Je dobré vedieť:

  • Objednávky vykonané pred 18:00 budú doručené v ten istý deň do 20:00.
  • Doručenie objednávok vykonaných cez internetový obchod po 18:00 bude zaistené v nasledovný deň, v čase vyhovujúcom kupujúcemu.

1.2. Kupujúci môže s upresnením miesta a hodiny presunúť čas doručenia až o 14 dní. Vďaka tomu sa plánovanie stane efektívnym – načo sa máte trápiť tým, či je práve tovar na sklade a aké sú podmienky doručenia, ak to nie je nutné? Pre viac informácií nahliadnite do Príručky užívateľa, prosím.

1.3. Doručenie počas víkendov a štátnych sviatkov je možné len pre objednávky nad 250€ a po prednostnom schválení.  Cena za doručenie je závislá od individuálnej dohody.

1.4. Cena za doručenie (jeden alebo viac darčekových košov) na ktorékoľvek miesto v Bratislave (jedna adresa) je 5€ s DPH.

1.5. Pre objednávky nad 100€ je doručenie zdarma.

 

2. Možnosti doručenia objednávky v rámci Bratislavy

2.1. Osobný odber v predajni Wellenmark:

2.1.1. Po vytvorení objednávky si môže kupujúci vybrať ako možnosť doručenia „Osobný odber“ a prevziať si objednávku v našich obchodoch, v ktoromkoľvek čase v rámci otváracích hodín (počas nasledovných troch dní odo dňa uzavretia objednávky). Otváracie hodiny: 10.00 - 18.00

Po príchode na predajňu uvedie kupujúci svoje číslo objednávky, ktoré prijal prostredníctvom SMS správy alebo emailom v rámci informácie o objednávke. Uhradí danú čiastku a prevezme objednávku.

2.1.2. V priebehu nasledovných troch dní bude objednávka kupujúceho zarezervovaná v predajni Wellenmark. Pokiaľ sa počas tejto doby kupujúci neozve a neprevezme svoju objednávku, vyjadruje tým jej zrušenie. Pokiaľ bola objednávka predplatená, peniaze budú vyplatené kupujúcemu spätne ako štandardná procedúra.

Kupujúci môže zrušiť formu osobného odberu telefonicky na čísle: 0944 935 365, alebo priamou návštevou predajne, kde mu budú poskytnuté alternatívne riešenia.

2.2. Doručenie kuriérom:

2.2.1. Doručenie kuriérom prebieha v zmysle Odseku 1.

2.3. Expresné doručenie kuriérom:

2.3.1. Pre kohokoľvek, kto si chce užiť svoj výber čo najskôr, ponúka Wellenmark expresné doručenie kuriérom – sme pripravení doručiť vaše zákazky už do jednej hodiny od uzavretia objednávky.

2.3.2. Všetky podmienky pre expresné doručenie kuriérom je nutné prekonzultovať telefonicky, v závislosti od adresy doručenia a stavu kuriérskej služby.

2.4. Doručenie kuriérom na viacero adries:

2.4.1. Je možné vytvoriť niekoľko objednávok a doručiť ich vašim partnerom, klientom či kolegom na rozličných miestach. Aby k tomu došlo, uveďte pri vyplnení objednávky všetky potrebné detaily vrátane času doručenia pre každého prijímateľa, prosím.

2.4.2. V prípade, že celková cena objednávok presiahne sumu 100€, prvá objednávka bude doručená bez ceny za prepravu, kým cena ostatných bude účtovaná podľa odseku 1.4.

2.4.3. Pri každej objednávke dostane zákazník faktúru s vyúčtovaním.

 

Doručenie objednávky na Slovensku 

3. Cena a čas doručenia objednávky na Slovensku

3.1. Objednávky dodávame do ktoréhokoľvek mesta na Slovensku.

3.2. Objednávky mimo Bratislavy je môžno uhradiť vopred alebo "na dobierku".

3.3. Cena doručenia objednávky je stanovená na základe ceny za prepravné služby (od 3,6€ do 4,5€).

3.4. Objednávky odosielame poštovým kuriérom nasledujúci pracovný deň po objednaní. Objednávka je doručená najneskôr do 24 hodín (nevzťahuje sa na nedeľu a dni pracovného voľna).

 

Doručenie objednávky do Česka 

4. Cena a čas doručenia

4.1. Objednávky dodávame do ktoréhokoľvek Českého mesta, s výnimkou objednávok na darčekové koše, ktoré momentálne neposkytujeme.

4.2. Objednávky mimo Slovensko je môžno uhradiť vopred alebo "na dobierku".

4.3. Cenadoručenia objednávky je stanovená na základe ceny za prepravné služby (8€).

4.4. Objednávky odosielame poštovým kuriérom nasledujúci pracovný deň po objednaní. Objednávka je doručená najneskôr do 48 hodín (nevzťahuje sa na nedeľu a dni pracovného voľna).

 

Medzinárodne doručenie 

5. Cena a čas doručenia do členských štátov Európskej únie

5.1. Objednávky dodávame do členských štátov Európskej únie (Belgicko, Luxembursko, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Dánsko, Francúzsko, Írsko, Maďarsko, Španielsko a Veľká Británia), s výnimkou objednávok na darčekové koše, ktoré momentálne neposkytujeme.

5.2. Objednávky do členských štátov Európskej únie je nutné uhradiť vopred a v plnej cene.

5.3. Cena objednávky a jej doručenia je stanovená na základe hodnoty vybraného tovaru, hmotnosti a ceny za prepravné služby.

5.4. Objednávky odosielame poštovým kuriérom nasledujúci pracovný deň po objednaní. Objednávka je doručená najneskôr do 7 pracovných dní.

 

Všeobecné ustanovenia

6. Všeobecné ustanovenia

6.1. Všetky podrobnosti o objednávke a doručení sú zasielané prostredníctvom SMS na číslo kupujúceho alebo emailom. Správa obsahuje všetky potrebné informácie a udáva konečnú sumu.

6.2. Kupujúci môže zmeniť čas dodania či adresu, najneskôr však 2 hodiny pred plánovaným doručením. Predtým však musí telefonicky kontaktovať našich manažérov na čísle: 0944 935 365

Prosíme, aby ste nám čo najskôr oznámili každú zmenu v objednávke, či už ide o termín dodania, skladbu objednávky prípadne jej celkové zrušenie.

6.3. Objednávka je určená kupujúcemu, respektíve jej prijímateľovi. Ak sú tieto osoby z rôznych príčin neschopné prevziať objednávku, je predaná osobe schopnej plne ju uhradiť a preukázať sa s údajmi o objednávke (číslo objednávky, meno, priezvisko prijímateľa).

6.4. Aby bolo možné predísť znehodnoteniu a naplnili sme povinnosti v zmysle Odseku 4.6. v našich Obchodných podmienkach, pri doručení vopred zaplatenej objednávky je doručovateľ povolaný žiadať preukaz totožnosti kupujúceho, prípadne číslo objednávky. Predajca ručí za dôvernosť a ochranu informácií v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

6.5. Pri prijímaní objednávky od kuriéra musí kupujúci otvoriť doručený tovar a skontrolovať množstvo a rozsah objednávky v súlade s fakturáciou, ako aj skontrolovať stav balenia. V prípade že je v rámci vzhľadu a obsahu objednávky všetko v poriadku, podpíše kupujúci „Potvrdenie o prevzatí“ a zaplatí za objednávku, pokiaľ tak nespravil počas nákupu cez internet.

6.6. Kupujúci podpisom vyjadruje spokojnosť s dodaným tovarom,  jeho obsahom a potvrdzuje, že predávajúci dôsledne splnil svoje povinnosti pre dodanie tovaru.

6.7. Pokiaľ bol tovar dodaný a je adekvátnej kvality, obchod neprijíma sťažnosť akéhokoľvek charakteru. Pre viac informácií si, prosím, prečítajte sekciu Reklamácie.

6.8. Kupujúci môže odmietnuť prevzatie časti objednávky v Bratislave, ak uhradí časť, ktorú považuje za prijateľnú. Kuriér na mieste prepočíta celkovú sumu objednávky a vykoná všetky potrebné zmeny vo vyúčtovaní. Pokiaľ sa následnou kalkuláciou vypočíta suma nižšia ako 100 €, doručenie bude účtované podľa nášho štandardného cenníka vo výške 5€.

6.9. Úplným zrušením objednávky sa ruší aj platba za doručenie.

6.10. Kuriér smie na adrese kupujúceho zotrvať nanajvýš 20 minút, bez ohľadu na množstvo tovaru v objednávke; srdečne vás preto prosíme o vyriešenie všetkých komplikácií, ktoré by mohli mať za následok neželané zdržanie.

 

7. Doručenie na nesprístupnené územie

7.1. Objednávky sú doručované automobilovou prepravou, preto pokiaľ sa nachádzate na verejnosti nesprístupnenom území, uveďte prosím najbližšie možné miesto odberu. Pri vyplnení objednávky napíšte tiež to, či je v blízkosti odberného miesta parkovisko, aby mohol byť čas pre pobyt kuriéra započítaný správne.

V prípade, že ide o veľké množstvo tovaru, je možné, že budete požiadaní o pomoc s preberaním objednávky.

7.2. Pokiaľ sa nachádzate na verejnosti nesprístupnenom území s poplatkom za vstup alebo parkovné, ste povinní uhradiť túto čiastku pri objednávke.

 

8. Obmedzenia pre doručenie objednávky

8.1. Nie sme schopní doručiť objednávku kupujúceho, pokiaľ:

  • Bola pri objednávke uvedená nesprávna adresa;
  • Kupujúci nie je na mieste dodania v jeho čase;

V takýchto prípadoch je možné opätovné dodanie kupujúcemu, ak predajca súhlasí s uzavretím nových doručovacích podmienok a kupujúci uhradí všetky čiastky, na ktorých je možné dohodnúť sa telefonicky na čísle: 0944 935 365

8.2. Alkohol a darčekové koše s takýmto obsahom nedoručujeme zákazníkom pod 18 rokov. V prípade mladistvého vzhľadu sa, prosím, usmejte na kuriéra a preukážte sa mu preukazom totožnosti.

8.3. Predajca vynaloží všetko úsilie pre naplnenie podmienok predaja voči kupujúcemu, avšak nenesie nijakú zodpovednosť za zdržanie spôsobené pre nepredvídateľné okolnosti. Predajca si tiež vyhradzuje právo zmeniť dátum doručenia, pokiaľ včas o tomto kroku upozorní kupujúceho a toto omeškanie bude opatrené novým termínom doručenia.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom Firemných objednávok, nám zavolajte, prosím, na číslo: +421 944 935 365


© 2009-2017. Higher s.r.o. Všetky práva vyhradené